Skip to content

Dagbesteding

De zorgkwekerij focust zich op het bieden van dagbesteding aan thuiswonende volwassen en ouderen met diverse problematieken. Te denken van aan mensen met een psychiatrisch onbalans, dementie, licht verstandelijke beperking, burn-out of bore-out klachten. Er moet wel sprake zijn van enige zelfredzaamheid op het gebied van mobiliteit en persoonlijke verzorging.

Ons Uitgangspunt is: je kunt doen wat je wilt doen (wil) en wordt aangesproken op wat je kunt doen (mogelijkheden). We streven naar een gevoel van verantwoordelijkheid en nuttig zijn. Dit geeft voldoening en zelfvertrouwen en het kan de zelfredzaamheid vergroten.

Activiteiten

We richten ons op herkenbare dagelijkse activiteiten, vertrouwde gezichten en een gevarieerd dagprogramma. De deelnemers kunnen een handje meehelpen bij alles wat er op de kwekerij gebeurt, bijvoorbeeld onkruid wieden, zaaien, water geven, oogsten, poten. Er kan ook geholpen worden met bereiding van een verse gezonde lunch, dieren verzorgen en vertroetelen. Geregeld gaan wij creatief aan de slag of maken wij een wandeling rond onze kwekerij. Dagelijks bereiden en nuttigen we gezamenlijk een gezonde lunch met groenten van onze eigen kwekerij.

Deelnemers kunnen in groepjes werken of individueel. We stimuleren de groepsmomenten, op een ongedwongen manier, om in contact te zijn en plezier te maken. En met onze bus kunnen we deelnemers halen en brengen.

Voor deelnemers met burn-out of bore-out klachten is de focus op het weer terugkrijgen van energie en vertrouwen in jezelf, in je eigen tempo. In de begeleiding richten wij ons op jouw mogelijkheden, waar ga jij nu weer van ‘aan’. Samen proberen wij je interesses te hervinden, het stellen van realistische doelen en het opbouwen van veerkracht. Wij moedigen je aan je eigen krachten en mogelijkheden te erkennen en te benutten, stap voor stap, om je zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde weer te herstellen. Dit alles gebeurt binnen een veilige omgeving en zonder productie druk. Wij streven naar een gezond coping mechanismen. Alle uitdagingen en sterke punten worden vastgelegd in een gepersonaliseerd begeleidingsplan.

Aanmelden, indicatie en kosten

Wilt u zich aanmelden (of een familielid), dan is het goed te weten dat voor onze zorg een indicatie nodig is. Hiervoor werken wij o.a. samen met Stichting Landzijde. Deze stichting zorgt voor de plaatsing en alle administratie die daarbij nodig is.

Financiering kan op verschillende manieren geregeld worden, dit is afhankelijk van uw situatie. Bijv. via de gemeente (WMO), Langdurige zorg (WLZ), het Persoonsgebonden budget (PGB) of via onderaannemerscontract (WMO/WLZ) vanuit andere organisaties dan Landzijde. Bij zelf financiering (particuliere zorg) is dit niet nodig.

Misschien is het voor u lastig te bepalen welke optie in uw situatie geldt. Neem gerust contact met ons op of kom langs, samen kunnen wij kijken hoe dit te organiseren.

Back To Top